Spolupracující osoby a kanceláře

JUDr.Václav Roubal

přední odborník na problematiku výkladu Úmluvy CMR a předseda spolku Česká společnost pro dopravní právo (www.csdp.cz)

Mgr. Josef Krysl

zaměřuje se na výkon advokátní praxe v oblasti občanského, obchodního, rodinného práva a práva duševního vlastnictví a e-commerce (www.advokat-krysl.cz)

Ing. Simona Kropáčková

odborník na poskytování služeb v oblasti účetnictví i daňové evidence, lektorka seminářů k daňové problematice (www.ucetnictví-kropackova.cz)

Reliant s.r.o.

společnost, vydávající logistický magazín, provozující logistický zpravodajský portál, poskytující poradenství a vzdělání se zaměřením na logistické firmy ( www.reliant.eu)

ČESMAD Bohemia

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, .z.s. je spolkem sdružujícím a hájícím zájmy osob, podnikajících v mezinárodní a vnitrostátní autobusové i silniční nákladní dopravě. (www.prodopravce.cz)