O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby, zaměřené na problematiku přepravního práva se specializací silniční nákladní přepravy. Jmenuji se Mgr. Martin Laipold, jsem advokátem a spolupracuji se svými kolegy. Advokátní kancelář vznikla dne 3.8.2007, kdy jsem byl zapsán do seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou.

Rozhodnutí věnovat se přepravnímu právu však začalo mnohem dříve, a to již v roce 1996, kdy jsem tehdy, jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, začal pracovat v kanceláři u JUDr. Václava Roubala, předního odborníka na mezinárodní kamionovou dopravu a prvního autora komentáře k Úmluvě CMR v ČR (právní předpis pro mezinárodní silniční nákladní dopravu).

Po ukončení studia na Právnické fakultě UK v Praze jsem se nadále věnoval oblasti silniční nákladní přepravy nákladů a již od roku 2007 do současnosti, kromě poskytování právních služeb, přednáším na seminářích, zaměřených právě na problematiku přepravního práva v oboru silniční nákladní dopravy. Považuji rozšiřování vědomostí o této problematice odborné dopravní veřejnosti za velmi důležité, neboť se ve své praxi stále setkávám s tím, že mnoho dopravních firem se nevěnuje právním otázkám při chodu podniku dostatečně a forma i způsob uzavírání přepravních a zasilatelských smluv je mnohdy z právního pohledu katastrofická. Z tohoto důvodu stále provádím přednáškovou činnost, ať již pro společnost Reliant s.r.o. nebo ČESMAD Bohemia, ale i u jednotlivých dopravních firem, neboť osvěta je v tomto nesnadném oboru podnikání velmi důležitá, avšak bohužel často podceňovaná.

Postupem času však vznikala ze strany našich klientů poptávka po právních službách, nejen pro specializaci silniční nákladní dopravy nebo pro vymáhání pohledávek z přepravy, ale také po problematice pojistného práva, multimodální dopravy čí spotřebitelských smluv. Rozšiřování nabízených právních služeb vyvrcholilo v roce 2014, kdy byla kancelář přestěhována do větších, reprezentativnějších prostor. Dnes je možné u naší kanceláře získat právní služby v celé oblasti soukromého práva, kdy využíváme spolupracující advokátní kanceláře, které se specializují na problematiku ostatních právních oblastí, např. pracovního či korporátního práva.

Při poskytování právních služeb se řídíme prvořadě zájmy klienta, které v mezích zákona a jeho prostřednictvím hájíme. Základním předpokladem je vzájemná důvěra mezi advokátem a klientem, kdy úplné informace od klienta jsou základem pro právní analýzu problému a vytvoření návrhu jeho řešení. Je však vždy lepší problémům předcházet vyžádáním si právní pomoci před vznikem obchodního vztahu, než očekávat, že advokát či soud vyřeší každý problém. Bohužel, právní náhled na problematiku přepravního práva z pohledu soudu a z pohledu dopravních firem je velmi rozdílný.